Malabarisk vær er beskrivelsen av stormende vær.

Våre utrykningsteam består av høyt kvalifiserte ansatte med lang erfaring
fra akutt barnevern som er vant til å stå midt i stormen.

Barnevernspartner

Malabar Barnevernpartner tilbyr ulike former for tjenester til både det offentlige, kommunal og privat barnevern. Videre tilbyr vi tjenester direkte inn i hjem, der dette skulle være nødvendig - enten gjennom oppdrag fra barneverntjenesten, eller ved direkte kontakt fra en foresatt. 
 
Våre ansatte er håndplukket, og har gjennomgått en lang om omfangene ansettelsesprosess, der både kompetanse, erfaring og personlig egnethet har blitt lagt vekt på. Malabar Barnevernpartner er kjent som et trygg og forutsigbar samarbeidspartner, der tjenestemottaker vet hva de får.

Team Akutt Beredskap

Team Akutt Beredskap

Pr. i dag er vi de eneste som tilbyr denne form for tjeneste. Et akutt utrykningsteam, som reiser dit dere er. Du som tjenestemottaker bestemmer varigheten og omfanget av beredskapen som behøves. Skal vi bistå på institusjonen - eller ta med ungdommen bort? Teamene er nøye sammensatt - og kombinerer erfaring, faglig kunnskap og utførelsesevne i krevende situasjoner.

Team Bistand i Hjemmet

Team Bistand i Hjemmet

Bistand direkte inn i hjemmet, enten det er deg som foresatt som behøver bistand, eller ditt barn / ungdom. Du som tjenestemottaker bestemmer selv omfanget, samt varigheten på bistanden som behøves. Vi kan bistå i saksgang, være en støttespiller for deg og ditt barn i hverdagen, samt veiledning og håndtering av situasjoner man møter med en ungdom i hus.

Team Personell

Team Personell
Innleie av vikarer med faglig kompetanse, erfaring, samt utførelsesevne. Vikarene er til enhver tid oppdatert på ulike dokumentasjonsplatformer som blir brukt, samt faglig kunnskap om rettighetsforskriften og lovverk. Vikarene har ulike former for kurs og er dyktige på dokumentasjon (eks. skriving av tvangsprotokoller, beslutninger, journalnotater etc.)
MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924