Om Malabar Barnevernspartner

Initiativtakerne bak Malabar Barnevernspartner har alle lang erfaring fra akutt institusjonsarbeid både i statlig, kommunal og privat barnevernsektor / arbeid i institusjon. Felles for alle plattformene er målrettet miljøterapeutisk arbeid, fokus på traumebevisst omsorg og trygge og stabile rammer og jobbe etter både for ungdom og ansatte.

Initiativet bak opprettelse av dette selskapet har kommet etter lang erfaring i felten, og ulike situasjoner og utfordringer man har møtt på veien. Både i form av situasjoner som kan anses som uforsvarlige og uholdbare, personalgrupper som er overarbeidet, og ungdommer som rett og slett trenger en pause fra omgivelsene de er plassert i - kommer selskaper som vårt inn som et hensiktsmessig tilbud til institusjoner landet over.

Hovedkonseptet og egenarten til Malabar Barnevernspartner er å levere spesialiserte akutte tjenester til landets statlige, kommunale og private barnevern, noe vi har kalt Team Akutt Beredskap. Videre har vi fokus på behovet for oppfølging og veiledning direkte inn i hjem, både som oppdrag fra barnevernstjenesten, eller det skulle være foresatte som selv kontakter oss for bistand, Team Bistand i Hjemmet.

Egenarten med tjenestene levert av Malabar Barnevernspartner er at de er konseptualisert på en slik måte at hver tjeneste, til enhver tid, skal levere høy kvalitet på kort varsel - over hele Norges land. Pr. nå, er det ingen lignende tjenestetilbud verken med sammensatte team som kan rykke ut i akutte situasjoner på barnevernsinstitusjoner som Team Akutt Beredskap kan, - og heller ikke sammensetningen av de ulike tilbudene som er samlet under kategorien Team Bistand i Hjemmet.

Team Malabar Barnevernspartner

Øyvind Schanche Dølør - Daglig leder

Øyvind er daglig leder og skal lede selskapet på en slik måte at overlevelsesevnen sikres og styrkes og at trygghet kan utvikles både for selskapets eksistens og for virksomhetens medarbeidere. Han er også den som forhandler avtaler med offentlige instanser.

Elise Sjaavaag - Administrativ Koordinator

Som koordinator står Elise i første linje i forhold til kontakt med institusjoner, barnevernstjenester og familier som trenger bistand. Hun har ansvaret for å koordinere og planlegge oppdrag, involvere riktige personer til oppdragene, samt alt annet som må være på plass for at oppdragene blir gjennomført på en forsvarlig, systematisert og ukomplisert måte for alle parter. I etterkant er det også hun som har ansvaret for evalueringen av oppdraget.

Tiril Sofie Stange - Fagansvarlig

Tiril er fagansvarlig i vårt selskap. Hennes rolle som fagansvarlig er å sikre at det til enhver tid er faglig kompetanse tilstede på våre oppdrag. Herunder ligger opplæring og veiledning i arbeidsmodellen vi jobber etter, samt innføring av kunnskap om lover og forskrifter vi plikter oss å være oppdatert på. Hennes ansvar mot arbeidsgiver vil være å forsikre seg om at den formelle faglige kompetansen er på plass, slik at både arbeidsgiver og ansatte føler en trygghet og stabilitet på den faglige delen av arbeidet. Tiril har også ansvaret for faglig kompetanseheving gjennomgående i Malabar Barnevernspartner AS - og ser på faglig kunnskap og kompetanse som “ferskvare” som både må utarbeides og heves til stadighet.

Hans Christian Birkeland - Markedssjef

Hans Christian er vårt ansikt utad. Han jobber til daglig med utvikling av markeds- og kommunikasjonsplan og internkommunikasjon. Han er også den som du kontakter hvis du har spørsmål om mediehåndtering. Hans Christian har dokumentert relevant arbeidserfaring etter mange år i tilsvarende stillinger i store konsern. Hans Christian er innovativ, energisk og kreativ og er en sterk relasjonsbygger med stor arbeidskapasitet. Bortsett fra å ha gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig har han bestandig godt humør og stor arbeidsglede.

Qais Wahdis - Ressursperson

Qais er utdannet tolk og kulturrådgiver, og var begge deler for det norske militæret i Afganistan fra årene 2006 til 2013. Han har bodd i Norge siden da, og har nå 6 års erfaring med arbeid innenfor akutt barnevern, rus og psykiatri, og arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Til daglig er han vår ressursperson på oppdrag hvor det er behov for særlige språklige og kulturelle hensyn.

MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924