Våre tjenester

Team Akutt Beredskap

Per i dag er vi de eneste som tilbyr denne form for tjeneste. Et akutt utrykningsteam, som reiser dit dere er. Du som tjenestemottaker bestemmer varigheten og omfanget av beredskapen som behøves. Skal vi bistå på institusjonen - eller ta med ungdommen vekk? Teamene er nøye sammensatt - og kombinerer erfaring, faglig kunnskap og utførelsesevne i krevende situasjoner.
Les mer om Team Akutt Beredskap

Team Bistand i Hjemmet

Bistand direkte inn i hjemmet, enten det er deg som foresatt som behøver bistand, eller ditt barn / ungdom. Du som tjenestemottaker bestemmer selv omfanget, samt varigheten på bistanden som behøves. Vi kan bistå i saksgang, være en støttespiller for deg og ditt barn i hverdagen, samt veiledning og håndtering av situasjoner man møter med en ungdom i hus.
Les mer om Team Bistand i Hjemmet

Team Personell

Innleie av vikarer med faglig kompetanse, erfaring, samt utførelsesevne. Vikarene er til enhver tid oppdatert på ulike dokumentasjonspaltformer som blir brukt, samt faglig kunnskap om rettighetsforskriften og lovverk. Vikarene har ulike former for kurs og er dyktige på dokumentasjon (eks. skriving av tvangsprotokoller, beslutninger, journalnotater etc.)
Les mer om Team Personell
Malabar Barnevernspartner
MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924