Team Akutt Beredskap

Utrykningsteam for spesielt krevende akutte situasjoner til private og offentlige barnevernsinstitusjoner som følger faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem.

Følgende plasseringsparagrafer dekkes

Faste team bestående av 3 personer

Teamleder - 1 person

 • Har minimumen bachelor utdannelse innen barnevernspedagogikk, sosionom, vernepleie eller annen relevant sosialfaglig bakgrunn.
 • Er trygg og stabil i sin rolle som miljøterapeut og Teamleder.
 • Har erfaring fra arbeid innenfor barnevernsfaget.
 • Har erfaring fra statlig eller private barnevernsinstitusjoner.
 • Er ansvarlig for teamet og koordinere målrettet miljøterapeutisk arbeid rundt ungdommen på en profesjonell faglig sikker måte.
 • Kan arbeide selvstendig, ta egne avgjørelser, men også samarbeide / drøfte med teamet.
 • Har inngående kjennskap til barnevernloven, rettighetsforskriften og ulike plasseringparagrafer som benyttes i barnevernet.
 • Er løsningsorientert og fokusert i sin planlegging og i sitt arbeid.
 • I tillegg til dette, skal en teamleder også besitte kvalifikasjonene til et teammedlem.

Teammedlem - 2 person

 • Har en personlighet som fremstår som trygg, stabil og forutsigbar.
 • Har erfaring fra arbeid med fysisk og psykisk utagering.
 • Har erfaring fra arbeid i situasjoner som kan oppleves som truende.
 • Er fysisk sterk.
 • Er psykisk sterk.
 • Være en del av målrettet miljøterapeutisk arbeid med ungdommen.
 • Kunne ta veiledning og samarbeide med teamleder og andre teammedlemmer.
 • Har forståelse for barnevernloven og rettighetsforskriften.
 • Mulighet til å ha hele Norge som arbeidsplass og ha mulighet til avreise på kort varsel og kunne stå i oppdrag over tid.

Med en teamsammensetning på 3 stykker med profilene nevnt over, gir det rom for målrettet miljøterapeutisk arbeid, og håndtering av svært krevende situasjoner både fysisk og psykisk alle timer av døgnet. Teamene våre er bestående av håndplukket personell med ulike yrkesmessige erfaringer og også fysiske forutsetninger. Teamene vil være (så langt det lar seg gjøre) faste, og dette gir oss fordelen av at samarbeidet teamet imellom er godt innarbeidet, trygg og stabil.

I akutte situasjoner, som det er disse teamene trolig kommer til å befinne seg i ofte, er det viktig at samarbeidet innad i teamet er trygt, stabilt og forutsigbart. Dette både for de ansatte sin skyld, men også for ungdommene vi arbeider med. Ved behov for fysisk håndtering av en ungdom, enten for å avverge skadeforløp på seg selv eller andre eller ødeleggelse av gjenstander av betydelig verdi, skal teamet ha opplæring i posisjonering, håndtering og grep som er tillatt i bruk i barnevernet. Det skal også være en overordnet holdning om at bruk av fysisk håndtering kun skjer hvis det absolutt er behov.

Team Akutt Beredskap kan enten inngå som en del av institusjonens ekstra bemanning som et forsterket team rundt en ungdom, eller ta med ungdommen på miljøturer. Disse miljøturene gjennomføres i trygge og stabile omgivelser som et enkelttiltak der det er hensiktsmessig med miljøforandring i korte eller lengre perioder.

Team Akutt Beredskap
MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924